360architekci.pl

Blog budowlany

Dom

Jakie ustalenie powinny znaleźć się w umowie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości?

Pomoc pośrednika w sprzedaży nieruchomości może w znaczący sposób skrócić czas poszukiwania klienta oraz jest pomocą w zrealizowaniu formalności niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. Wymaga jednak pisemnej umowy. Jak powinna być skonstruowana umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości?

Podstawowe dane

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, tak jak każda inna umowa, musi być zaopatrzona w podstawowe dane, które określają pośrednika, jak i sprzedającego nieruchomość.

Warto zwrócić uwagę czy umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości określa pośrednika odpowiedzialnego za wykonywanie czynności pośrednictwa. W umowie powinno być również podany numer polisy OC, która zabezpiecza klienta w sytuacji błędów popełnionych w trakcie przeprowadzanie czynności sprzedaży.

Prowizja pośrednika

Jest to dla klienta jeden z najważniejszych punktów umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.

Trzeba pamiętać, że umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest umową rezultatu, co znaczy, że pośrednik nie otrzymuje wynagrodzenia za czynności zmierzające do sprzedaży lecz za skuteczne przeprowadzenie transakcji.

Wynagrodzenie pośrednika określane jest procentowo. Bardzo ważne jest określenie w umowie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, od jakiej kwoty będzie naliczana prowizja. W umowie pośrednictwa zawarta jest pierwsza cena ofertowa nieruchomości, która rzadko kiedy jest ceną sprzedaży. Bardzo ważne jest, czy prowizja będzie naliczana od ceny ofertowej czy ceny sprzedaży.

Rodzaj umowy

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości może być zawarta z klauzulą wyłączności lub może być umową otwartą, która nie określa, że wyłącznie z jednym pośrednikiem może współpracować sprzedający.

Umowa na wyłączność zobowiązuje klienta do pracy wyłącznie z jednym pośrednikiem. Nie znaczy to, że jest to gorszy rodzaj umowy dla klienta. Bardzo często jest wprost przeciwnie.

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność to sygnał dla pośrednika, że za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie. Jest to motywacja dla biura nieruchomości, by bardzo starannie podejść do kampanii reklamowej nieruchomości, która ogłaszana jest w prasie oraz internecie.

Trzeba również mieć świadomość, że nieruchomości, które są sprzedawane w oparciu umów pośrednictwa na wyłączność mają dużo bardziej intensywna kampanię reklamową. Takie nieruchomości bardzo często traktowane są w specjalny sposób. Jednym z elementów kampanii reklamowej jest przeprowadzenie profesjonalnej sesji fotograficznej do czego zatrudniany jest profesjonalny fotograf.

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości to dokument, który reguluje warunki współpracy, im dokładniej zostaną określone, tym mniejsze są szanse na spory dotyczące transakcji.