360architekci.pl

Blog budowlany

Dom

Jakie prawa posiada wynajmujący mieszkanie?

Posiadanie nieruchomości do wynajmu to dobry sposób na systematyczny dochód pasywny, który może mieć bardzo znaczący wpływ na budżet domowy. Bardzo ważne jest wynajęcie mieszkania lokatorowi, który będzie solidny i wypłacalny. Jakie prawa ma wynajmujący mieszkanie?

Kaucja – zabezpieczenie finansowe

Wynajem mieszkania obcym osobom to często duże ryzyko. Prawa wynajmującego mieszkanie chronione są między innymi dzięki kaucji, którą wynajmujący może pobrać od najemcy.

Poplamiona kanapa, uszkodzony sprzęt agd czy poplamione ściany to tylko niektóre z możliwych uszkodzeń, które mogą powstać z winy najemcy. Kaucja jest zabezpieczeniem, które wynajmujący może pobrać od najemcy. Dzięki temu będzie mógł pokryć straty, które wynikną z nieprawidłowego użytkowania lokalu.

Prawa wynajmującego mieszkanie do pobrania kaucji precyzuje Ustawa o ochronie praw lokatorów. Najczęściej pobierana jest jedno- lub dwumiesięczna kaucja, ale przepisy mówią, że kaucja nie może przekroczyć 12- krotności czynszu za dany lokal.

Po rozwiązaniu umowy najmu, gdy obie strony stwierdzą, że stan lokalu nie uległ pogorszenie wynajmujący ma obowiązek zwrócić kaucję w ciągu miesiąca od momentu opuszczenia lokalu.

Regulamin – określenie zasad

Określenie zasad życia w wynajmowanym mieszkaniu to kolejne prawo, które ma właściciel lokalu. Napisanie regulaminu, który musi zostać zatwierdzony przez najemcę to jeden ze sposobów na określenie zasad najmu.

W regulaminie mogą znaleźć się zapisy dotyczące posiadania zwierząt, głośnych imprez czy innych zachowań utrudniających życie mieszkańcom budynku. Dzięki temu dokumentowi nie będzie wątpliwości, co jest niedozwolone w lokalu.

Czynsz najmu– jak go podnieść?

Prawa wynajmującego mieszkanie odnośnie podniesienia czynszu również reguluje Ustawa o ochronie praw lokatorów.

Podniesienie czynszu najmu jest naturalnym elementem długotrwałego wynajmu. Trzeba jednak przeprowadzić ten zabieg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pierwszym krokiem jest wypowiedzenie obecnej wysokości czynszu. Musi to nastąpić na piśmie przed końcem miesiąca. Nowy czynsz nie wchodzi w życie natychmiast. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące, chyba że umowa najmu zawiera inne postanowienia.

Trzeba pamiętać, że czynsz można podwyższać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Jednocześnie podwyżka nie może być wyższa niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

Prawa wynajmującego mieszkanie określają przepisy prawa. Nie znaczy to, że umowa najmu nie jest ważna. Jest to dokument, który zostaje sporządzony między wynajmującym i najemcą i określa zasady wynajmu. Nie można go lekceważyć, gdyż jest podstawą dochodzenia wszelkich roszczeń w sytuacjach konfliktowych.